برنج سرگل لاشه ارمغان

برنج سرگل لاشه ارمغان 

این برنج پس از بوجاری برنج طارم محلی بدست می آید و دارای عطر و طعمی دلپذیر می باشد.