لحظه به لحظه به استقبال بهار میرویم

کنار شما عزیزان هستیم در روزهای پایانی سال 

به امید لحظاتی خوب و زیبا برای شما یاران گرامی 

 

برنج ارمغان ؛ همراه همیشگی سفره های ایرانی